مشاهده آمار بازديدكنندگان بر اساس اينكه از طريق موبايل ، تبلت و يا كامپيوتر وارد سايت شده اند و همچنين مشاهده آمار بازديد كنندگان كه از طريق كد و رمز وارد سايت شده اند امكان پذير مي باشد.