برنامه اندرويد رايا مدرسه توسط تيم برنامه نويسي انديشكده اينترنتي توليد و قابل دانلود مي باشد. نسخه آي او اس و ويندوز نيز بزودي توليد مي شود.